Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZOVÁNÍ E-SHOPU SHOPTET.IRYBARSTVI.CZ

 

E-shop umístěný na webové stránce shoptet.irybarstvi.cz provozuje společnost RYBÁŘ s.r.o., se sídlem Akademická 688/1, 108 00 Praha, IČO: 48539198, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19430.

 

Uvedená společnost je také správcem osobních údajů, k jejichž zpracování dochází při návštěvě a nákupu v e-shopu shoptet.irybarstvi.cz.

 

Správce zpracovává osobní údaje kupujících – zákazníků e-shopu v rozsahu běžném pro realizaci nákupu na e-shopu, tedy jméno a příjmení zákazníka, adresa, kontaktní údaje, případně číslo účtu, ze kterého byla zaslána platba za zboží nakoupené na e-shopu, historie objednávek.

 

Správce zpracovává osobní údaje jen za účelem plnění smluvní agendy, kterou je prodej a dodání zboží, tedy vyřizování objednávek zákazníků a následná evidence účetních a daňových dokladů pro plnění zákonných (účetních a daňových) povinností. Právním důvodem zpracování osobních údajů je tedy plnění smluvní povinnosti a plnění zákonné povinnosti.

 

Ke zpracování osobních údajů při zasílaní obchodních sdělení dochází na základě legitimního zájmu správce.

 

Správce ke zpracování osobních údajů nevyužívá služby žádného zpracovatele.

 

Pokud by docházelo ke zpracování osobních údajů, které nesouvisí jen s realizací nákupu, například v rámci sběru nikoliv nezbytných cookies, je třeba zda doplnit (a požádat o souhlas s takovým zpracováním). Tuto otázku je třeba probrat se Shoptetem - jaké cookies bude e-shop sbírat.

 

Pokud budou zpracovávány i jiné údaje, je třeba doplnit. Ovšem mělo by se i tak jednat jen o údaje, které je třeba k realizaci nákupu a k dodání zboží.

 

Uvádím na základě telefonické domluvy. Pokud by ovšem RYBAR používal ke zpracování osobních údajů někoho třetího, například pokud by využíval již i služby webhostingu, v rámci které by byly osobní údaje uloženy v databázi někoho jiného, šlo by již o zpracovatele, jehož by bylo třeba zda identifikovat a popsat jeho roli. Kdyby bylo třeba, dejte vědět.